Tereza Břeclav
Zimní stadion
Fotbalové areály
Krytý bazén
Letní koupaliště
Hostel
Reklamní plochy
Aktuality
Poštorná
Charvátská Nová Ves
Kontakty

Fotbalový areál Poštorná, Lesní 10

Areál "MSK" byl původně zřízen s jediným cílem. Tím je zabezpečení sportovních aktivit jak mládeže, tak dospělých, a to výhradně sportovního odvětví fotbalu.

Historicky viděno po celou dobu areál sloužil a i v současné době slouží tomuto účelu. Původně bylo k fotbalovým aktivitám určeno hřiště Tatranu Poštorná, které dnes již svému určení nevyhovuje. V průběhu doby bylo od využívání tohoto hřiště upuštěno a v jeho sousedství bylo v sedmdesátých letech 20. století zřízeno hřiště nové, "moderní" s kvalitním travnatým povrchem. Původní škvárové hřiště je dnes majetkem tělovýchovné jednoty Tatran Poštorná. Nové travnaté hřiště si svou kvalitu udrželo dodnes a v současné době na něm hrají mistrovská i přátelská utkání týmy fotbalového klubu MSK Břeclav. Relativně v nedávné době byl areál rozšířen o další plochu, která je pokryta umělým trávníkem. Ta nabízí nové možnosti využití, především v zimním období, kdy přírodní tráva nemůže svému účelu sloužit.

Součástí areálu jsou rovněž volejbalová hřiště, která ovšem stejně jako staré škvárové hřiště patří do majetku TJ Tatran Poštorná, a jsou tedy v podstatě pro příspěvkovou organizaci Tereza nevyužitelná.

Divácká kapacita stadionu je téměř 4000 míst. Z toho 800 míst k sezení, přičemž hlavní tribuna nabízí 200 míst a jižní tribuna 600 míst. Další místa jsou potom k stání, jejich celková kapacita činí téměř 3000.

Přírodní trávník vyžaduje velmi šetrnou údržbu, a proto ani případné využití plochy pro kulturní akce (koncerty, festivaly) se nejeví jako vhodné. Ostatně takovýto pokus byl před lety ve svém důsledku hodnocen jako chyba, neboť jeho následky musely být dlouhodobě odstraňovány (napravovány). Situace v tomto ohledu není jiná ani v souvislosti s trávníkem umělým.

Minulost ukázala, že využití areálu ze strany fotbalového klubu je zárukou dostatečného časového vytížení. Je tedy logické, že s výjimkou zmíněného fotbalového využití je pro ostatní aktivity v celém areálu značně omezený prostor.

Nezanedbatelným faktem jistě je i to, že areál se v posledních letech stal dějištěm několika výjimečných akcí (především přátelská i soutěžní utkání české totbalové mládežnické reprezentace).

Významné akce 2010 - 2012

 24. - 31. 3. 2010  Kvalifikace ME U-17 (Ukrajina, Česko, Nizozemí, Gruzie) 
 22. - 23. 6. 2010  Přebor ČR starších žáků
 19. - 24. 5. 2011  Kvalifikační trunaj U19 (Česko, Nizozemí, Rusko, Izrael)
 25. 9. - 1. 10. 2012  Kvalifikační turnaj U-17 (Rusko, Dánsko, Černá hora, ČR)

Fotografie areálu

Partneři webu

 
 
TOP